Gıda Belgelendirme

GMP (Good Manufacturing Practices) – İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

GMP ürünlerin gıda üretimi ve dağıtımında kesintisiz kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kontrollü üretim yapmasını sağlayan asgari şartların güvencesidir.

 NEDEN GMP?

  • İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretiminde hijyenik koşulların sağlanma
  • Sıfır hata, sürekli kalite sağlamak
  • İşlenmiş üründe de İnsan sağlığını korumak
  • Uluslararası kabul görmüş güvenli gıda üretmek için. 
  • Ülkemizde İlaç, gıda, kozmetik ve medikal alanlarında bakanlıkların yönetmeliklerinde ve denetimlerinde GMP standartları aranmaktadır.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standart

BRCGS (British Retail Consortium Global Standard), uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. 

Dünya Gıda sektörünün temel ihtiyacı haline gelen Güvenli Gıda ihtiyacı küresel standartlara göre hazırlanan BRCGS Gıda Güvenliği Küresel Standardı, gıda işleyicilerinin yeteneğini değerlendirmek ve gıda güvenliği için gerekli özeni gösterdiğini gözlemlemek amacıyla İngiliz Perakendeciler birliği tarafından hazırlanmıştır. Standart şu anda tüm önemli İngiliz gıda perakendecileri ve gıda hizmet firmaları tarafından ve bunun yanı sıra tüm Avrupa, Kuzey Amerika’da tanınmış durumdadır.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” özelliğindedir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi

FSSC 22000, gıda üreticileri için ISO 22000’e ek olarak düzenlenmiş ISO/TS 22002-1 ve ISO/TS 22002-4 vb. ilgili ön gereksinim standartlarına dayalı eksiksiz bir GFSI onaylı gıda güvenliği sertifikasyon sistemidir.

FSSC 22000, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olan yeni versiyonuyla birlikte; et, süt, yumurta ve bal için hayvan yetiştiriciliği, balık ve deniz ürünlerinin yetiştiriciliği, gıda ve yem paketleme ve ambalajlama materyali üretimi, hayvan yemi üretimi, yemek (catering) hizmeti, depolama ve nakliye faaliyetleri, bozulabilir sebze ürünleri, uzun raf ömrü olan ürünler ve katkı maddeleri, vitaminler ve biyo-kültürler gibi gıda zincirindeki şirketlerin gıda güvenlik sistemlerini onaylamak için geliştirilmiştir.

GFSI onaylı olması nedeniyle FSSC 22000 sertifikası marka korumasını arttırır ve riski en aza indirir. FSSC 22000, bir ürünün veya prosesin belirli uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu gösteren bağımsız bir sertifikasyon sağlar. Bir gıda tedarikçisinin, gıdaların en tanınmış standartlara göre üretildiği, hazırlandığı ve işlendiği konusunda güvence vermesini sağlar. Aynı zamanda, kalite süreçlerine ve sürekli gelişimine olan bağlılığını gösterir ve en iyi perakendecilere erişimi sağlar.

IFS Gıda – Food

Çıkış noktası Global Food Safety Initiative (GFSI)’ dır. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur. 

GFSI’ nin amacı, global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS Cash & Carry/ Wholesale – Toptancı

Gıda güvenliği konusunda mal kabulden depolamaya, üretim süreçlerinden, ürünlerin reyonda yer verilme biçimine ve müşteriye sevkiyatına kadarki tüm zinciri kapsamaktadır.

Bu belgelendirme ile tedarikçi ürünlerinin hangi koşullarda üretildiği ve hangi koşullarda muhafaza edildiği, hatta sevkiyat aşamasında hangi ürünlerin hangi araçlar ile kaç derecede müşterilerin mutfağına taşındığı takip edilmektedir.

 

IFS HPC Household and Personal Care Standard

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart çeşitli ülkelere tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.

Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.

 

IFS Komisyoncu – Brokers

Komisyoncu ve ithalatçı tedarikçileri, gıda güvenliği ve kalite gereklerini uygulamalı ve yasal gereklilikler ile anlaşma şartlarını karşılamalıdır. Tüm bu şartların karşılanması için komisyoncu ve ithalatçılar, tedarikçilerine yönelik birtakım uygulanabilir önlemler almalıdır. IFS Brokers, bu uygulanabilir önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek için oluşturulmuş bir standarttır.

 

IFS Lojistik – Logistics

Standart, gıda ürünlerini depolayan şirketlerin değerlendirmesi için ortak bir zemin sağlayarak perakendecilere ve diğer kullanıcılara yasal zorunlulukları karşılama ve tüketiciyi koruma konusunda yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Ürünlerin depolamasını gerçekleştiren kuruluşların uyması gereken gereklilikleri açıklayan standarttır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilmez unsurudur. Bu amaçla günümüzde üreticiler, işleyiciler, taşıyıcılar, toptan ve perakende satış kuruluşlarının dahil olduğu çeşitli gruplar, akademisyenler ve resmi makamlar tarafından çeşitli kontrol yöntemleri ve yaklaşımları geliştirilmiştir. Eski yaklaşımlarda güvenli gıda üretiminin gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerin genellikle son üründeki kontroller temelinde değerlendirildiği görülmektedir. Son ürünlerde yapılan kontrol uygulamaları, ürünün son halinde mevcut hataları ve tehlikeleri göstermektedir.

Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Sistemi bu yaklaşımlardan birisidir. Çeşitli ülkelerin ilgili resmi organları ve ulusal standart kuruluşları HACCP Sistemi’ne yönelik önemli düzenlemelere gitmişler ve standartlar yayımlamışlardır.

Gıda endüstrisinde her birim kendi kontrolü altında iken gıda güvenliğini sağlayacak koşulları gerçekleştirmelidir. Ön gereksinim programları (Prerequisite Programmes-PRPs), Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sağlam temellere oturmasını sağlayan programlardır.

Paylaşmak İster Misiniz?