Tarım Belgelendirme

İYİ TARIM UYGULAMALARI – İTU

  

  İyi Tarım Uygulamaları Kontrollü Üretim ve Güvenli Gıda demektir.

 

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı Ürün;

 • İnsan sağlığına zararlı; kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen,
 • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden,
 • Üretim sırasında, üretimde çalışanları ve çevredeki canlıları olumsuz olarak etkilemeden,
 • Tarımsal mevzuatlara uygun üretim yaptığını belgelemiş demektir.

 NEDEN İYİ TARIM UYGULAMALARI?

 • Yeterli, güvenli ve besleyici gıdayı ekonomik ve etkili bir şekilde üretmek
 • Doğal kaynak temelini sağlamak ve sürdürmek
 
 • Kaynakları, Tarım İşletmelerini, faaliyetleri korumak ve sürdürülebilir geçim kaynağını oluşturmak
 • Toplumun kültürel ve sosyal taleplerini karşılamak
 • Kalite ve verimde artış sağlamak
 • Uzun vadede üretim maliyetlerinin düşürmek
 • Güvenli Gıda üretimi garantisini sağlamak için.
 • Tüketicilere Faydaları :

 Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.  Besinin kaynağı konusunda aydınlatıcı bilgi, kaynağa kadar takip edilebilirlik sağlar.  Besin tüketiminde güveni artırır. Besinin kalite, çeşit ve güvenliği konusunda tatmin olur

– Üreticilere Faydaları

            Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları (İTU)’nın gelişmesi adına üreticilere İyi Tarım Uygulamaları (İTU) tarım destekleme ödemesi yapmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alacağı krediler de faiz indirimlerinden faydalanmakta, Rüsum vergisi ödememektedir.

Destekleme Kapsamındaki Ürünler

 • Yaş Meyve ve Sebze
 • Örtü Altı
 • Süs Bitkileri
 • Itri ve Tıbbi Aromatik Bitkiler

ORGANİK TARIM – TR, EU, NOP

Organik Tarım, kimyasal girdi kullanılmadan ve kontrollü üretim tekniği ile izlenebilirliği sağlanmış, saf ve doğal gıda demektir.

 NEDEN ORGANİK TARIM?

 • Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak
 • İnsan,hayvan ve bitki sağlığını korumak
 • Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak
 • Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak
 • Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek
 • Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak
 • Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak
 • Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek
 • Eko-turizmi,ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek
 • Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak için.

            T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülkemizde organik tarımın gelişmesi adına üreticilere organik tarım destekleme ödemesi yapmaktadır.

Destekleme Kapsamındaki Ürünler

 • Bitkisel Üretim
 • Hayvansal Üretim
 • Arıcılık

GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P. Uluslararası kabul görmüş Kontrollü Üretim ve Güvenli Gıda demektir.

GLOBAL G.A.P. Sertifikalı Ürün;

 • İnsan sağlığına zararlı; kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen,
 • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden,
 • Üretim sırasında, üretimde çalışanları ve çevredeki canlıları olumsuz olarak etkilemeden,
 • Uluslarası Tarımsal mevzuatlara uygun üretim yaptığını belgelemiş demektir.

 

 

NEDEN GLOBAL G.A.P.?

 • Uluslararası Güvence de Gıda üretimi garantisini sağlamak
 • Doğal kaynak temelini sağlamak ve sürdürmek
 • Kaynakları, Tarım İşletmelerini, faaliyetleri korumak ve sürdürülebilir geçim kaynağını oluşturmak
 • Toplumun kültürel ve sosyal taleplerini karşılamak
 • Kalite ve verimde artış sağlamak
 • Uzun vadede üretim maliyetlerinin düşürmek
 • Sürdürülebilir İhracatta yer almak için.

GLOBAL G.A.P. GRASP

İyi Tarım Uygulamaları yalnızca ürünlerle değil insanlarla da ilgilidir.

Bu nedenle GLOBALG.A.P. üyeleri GRASP’ı geliştirmişlerdir. GRASP, GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamalarda Risk Değerlendirilmesi’nin (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) kısaltmasıdır. GRASP, çiftlikteki sosyal uygulamaları değerlendirmek üzere geliştirilen, işçi sağlığı, güvenliği ve refahının belirli yönlerini ele alan, gönüllü kullanıma hazır bir modüldür.

GRASP, üreticilerin kendi çiftliklerinde iyi bir sosyal yönetim sistemi kurmalarına yardımcı olur. Alıcılara ek güvence sunar. Ayrıca çiftliğin en önemli kaynaklarından biri olan “insan”ın korunmasına yardımcı olur. Güvenli üretim teknikleri ile başlayan zincir Güvenli iş gücü ile birleşerek halkayı güçlendirir.

TN – Tesco Nurture

İngiltere’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük süpermarket zinciri olan TESCO’ nun TN sertifikası, AB’nin de en üst yaş meyve/sebze ürünleri standardıdır. 12 ülkede 2 bin 500’den fazla mağazaya sahip olan İngiliz market devi TESCO, sattığı sebze ve meyvelerde tarladan sofraya gözetim kuralını uygulamakta ve denetim-gözetim altında üretilmeyen yaş sebze-meyveyi almamaktadır.

TN standardı belgelendirmesinde firmanın standardın maddelerine uyma çoğunluğuna göre, Altın, Gümüş ve Bronz sınıflandırılması ile belgelendirme yapılmakta, TESCO ürün alımı yapacağı zaman daha yüksek seviye almış üreticileri birinci öncelikle tercih etmektedir.

Paylaşmak İster Misiniz?